นโยบายความเป็นส่วนตัว
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เพื่อปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ onlinebooking.sena.co.th
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ (Name) ที่อยู่อีเมล (Email Address) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น เมื่อทำการลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ (Sign Up) สมัครรับจดหมายข่าว (E-newsletter Subscription) ข้อมูลโครงการที่สนใจ แบบห้องที่ต้องการ งบประมาณ รวมถึงการติดต่อและข้อร้องเรียนต่างๆ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
เพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯในกลุ่ม เท่านั้น.
2.
ทางเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รวบรวมไว้ไปเผยแพร่ จำหน่าย ส่งต่อ แก่บริษัท องค์กร และบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน.
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
บริษัทจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการและปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษาข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ อย่างไรก็ดีผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสอื่นๆ ในบริการที่จัดเตรียมไว้ เป็นความลับ (Property Perfect)
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะถูกประกาศที่นี่
บริการและแพลตฟอร์มอื่น
คุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมต่อบัญชี เราอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับตัวคุณและการที่คุณใช้บริการของบุคคลภายนอก ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยังบัญชีโซเชียลมีเดีย เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียผ่านการเชื่อมต่อบัญชี ข้อมูลที่เราเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีจะได้รับการนำไปใช้และเปิดเผยตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อบัญชี คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อบัญชี
คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร
เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเรา หรือไปที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราให้บริการออนไลน์ เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตลอดจนผู้ขาย อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (รวมเรียกว่า "คุกกี้") เพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ใช้ และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ บริการที่คุณใช้ อีกทั้งเนื้อหาและโฆษณาออนไลน์อื่นๆ วัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและดำเนินการวิเคราะห์ และเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งเว็บไซต์และบริการของเรา แง่มุมและคุณลักษณะบางอย่างของบริการและเว็บไซต์ของเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการใช้งานคุกกี้เท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ห้ามติดตาม (DNT) เป็นการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่เลือกได้ซึ่งช่วยให้คุณแสดงการตั้งค่าที่คุณต้องการเกี่ยวกับการติดตามโดยผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกอื่นๆ เราไม่ได้ตอบกลับสัญญาณ DNT
เปิดใช้งาน HTTPS บนเว็บไซต์
การใช้งาน HTTPS (TLS) ในหน้าเช็คเอาท์จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร นอกจากเป็นการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้แล้ว ยังเพิ่มความอุ่นใจแก่ผู้ใช้ได้อีกทางหนึ่งด้วยประโยชน์ของการใช้ HTTPS ยังรวมไปถึงการจัดอันดับเว็บไซต์ของ google ซึ่งนิยมลำดับเว็บไซต์ประเภทนี้ไว้เป็นอันดับต้นๆเรายังแนะนำให้เลือกติดตั้ง TLS เพื่อการใช้งาน HTTPS ให้ปลอดภัยยิ่งกว่า เนื่องจาก SSLv3 เป็นโปรโตคอลที่มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยค่อนข้างมาก เบราว์เซอร์ใหม่ๆ หลายๆ ตัวจึงเลือกที่จะยกเลิกการใช้งานโปรโตคอลนี้ รักษา secret keys ให้เป็นความลับ
เหตุสุดวิสัย
SENA ONLINE BOOKING จะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าหรือความขัดข้องใดๆ ในการทำงานที่เกิดโดยหรือเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐบาล การประท้วง อุปสรรคทางด้านแรงงาน ความขัดข้องของอุปกรณ์ หรือเหตุใดๆ ที่เกินการควบคุมของ SENA ONLINE BOOKING
ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัย และคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่
หากท่านมีข้อสงสัยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.– 18.00 น.
บริการลูกค้าสัมพันธ์ : 1775
โทรศัพท์: 0-2541-4642 ( 20 สาย )
โทรสาร : 0-2938-9875
อีเมล : webmaster@sena.co.th